Studentul de azi antreprenorul de mâine!

”Studentul de azi antreprenorul de mâine!” este un proiect ce vizează sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a programelor de formare prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 342 de studenți, în vederea creșterii ocupării prin susținerea înființării și a dezvoltării a 21 de întreprinderi în regiunea Nord Vest. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 AP6 Educație şi competenţe OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, contract de finanțare POCU/829/6/13/140502.

Proiectul este inițiat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca (USAMV CN) în calitate de lider, în parteneriat cu SADC Expert Consulting SRL (SADC), Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV) și Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (CFAC). Scopul proiectului este facilitarea tranziției de la școală la antreprenoriat, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților în vederea înființarii propriilor afaceri. Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri, care vizează dezvoltarea de întreprinderi în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin intermediul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 ( SNCDI), finanțarea fiind cuprinsă între 40.000-100.000 €. Acestea vor fi selectate în urma unui concurs de planuri de afaceri care se va desfăşura pe baza unei metodologii transparente și nediscriminatorii.

Găsiți AICI Regulamentul-Metodologia (inclusiv anexe) de organizare a concursului și de selecție a Planurilor de Afaceri care vor fi finanțate prin ajutor de minimis în cadrul proiectului „Studentul de azi, antreprenorul de mâine!”

 

Studentul de azi, antreprenorul de mâine!

Fiecare întreprindere va crea minimum 2 locuri de muncă (pentru finanțările în valoare de 40.000 €), minimum 3 locuri de muncă pentru finanțările cu valoare mai mare de 40.000 € dar mai mică sau egală cu 60.000 € minimum 5 locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 100.000 € Astfel, în urma implementării acestui proiect vor fi create minimum 67 de locuri de muncă, la nivelul regiunii de Nord-Vest a României. Prin îndeplinirea acestor activități proiectul răspunde obiectivului specific al programului, iar prin creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncă nou create va genera un efect pozitiv pe termen lung la nivelul regiunii de implementare.