TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI ONLINE INNO

Platforma INNO este proprietatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

DESCRIEREA SERVICIILOR

inno.ro pune la dispozitie informatiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele platformei INNO aparţin Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (şi colaboratorilor/ userilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Textele în format electronic ale documentelor cuprinse în acest website reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane. 

DATE PERSONALE

Pentru crearea contului în cadrul platformei INNO este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

• transmiterea informaţiilor de actualitate, prin notificări;

• promovarea evenimentelor la care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener, prin notificări ocazionale;

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest aduce la cunoștința utilizatorului următoarele:

• datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după punerea lor la dispoziția Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest;

• utilizatorul are dreptul de a solicita Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți astfel de solicitări la adresa inno@nord-vest.ro.

• clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

• datele personale ale utilizatorului sunt furnizate Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în temeiul prezenteler condiții generale.

OBLIGAȚII

Sunt interzise:

• folosirea în scop comercial a conţinutului site-ului;

• transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date;

• copierea bazei de date. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest își rezervă dreptul de a impune limitări de acces în cazul în care se remarcă un număr neobișnuit de mare de vizualizări și/sau descărcări de documente;

• construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase prin intermediul platformei INNO. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înţelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informaţii;

• transmiterea textelor obţinute în urma accesării bazei noastre de date unei terţe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătăţirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

RĂSPUNDERE

Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul inno.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.

Utilizând această platformă, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul inno.ro. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului inno.ro, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor.

În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. inno.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

 LINK-URI CĂTRE ȘI DE PE WEBSITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe inno.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului inno.ro şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.

 CONDIȚII CONTRACTUALE

inno.ro îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.

Toate prevederile din prezentele Condiții, precum si toate celelalte informații legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul României. În caz de litigii care reies prin încălcarea condițiilor și termenilor expuși în acest document, dar și în orice altă referire legală din site, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din Cluj-Napoca.