REGIONS2030: Împreună pentru un viitor sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României
Alte domenii
 
Noutăți
Într-o lume în continuă schimbare, unde sustenabilitatea devine un pilon esențial al politicilor publice, Agenția de Dezvoltare Nord Vest a făcut parte dintr-o inițiativă europeană remarcabilă - proiectul pilot REGIONS2030. Dezvoltat de JRC (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene) în strânsă colaborare cu Parlamentul European, Comisia Europeană, DG Regio, Eurostat, și alte zece regiuni din Europa, acest proiect derulat în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023 a pornit de la ideea bază privind crearea, dezvoltarea și testarea unui set de indicatori pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) la nivel regional în Europa. Raportul analizează rezultatele participării celor zece regiuni europene în proiectul pilot, evidențiind propunerile acestora pentru dezvoltarea și îmbunătățirea setului de indicatori destinat monitorizării ODD-urilor din Agenda 2030. Sub coordonarea JRC, cele zece regiuni, printre care și Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, au selectat un set de indicatori disponibili, funcționali și au propus un set de indicatori suplimentari, în concordanță cu nevoile și prioritățile regionale. Analizând raportul dezvoltat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest putem spune că acesta reprezintă nu doar o simplă trecere în revistă a datelor, ci un instrument valoros pentru regiune, furnizând o analiză asupra progresului colectiv și totodată evidențiind zonele în care avem nevoie de îmbunătățiri pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. Prin înțelegerea și promovarea acestor indicatori, putem contribui activ la dezvoltarea și implementarea planurilor și strategiilor pentru a susține dezvoltarea durabilă, fiind esențial să fim informați pentru a lua decizii mai bune pentru comunitate. Metodologia de monitorizare propusă în raport pleacă de la identificarea a 47 de indicatori pentru care sunt date statistice disponibile pentru regiunea Nord-Vest. Această grupă de indicatori oferă o perspectivă asupra progresului realizat de regiune către atingerea a 13 ODD-uri. Suplimentar, se propune un grup de 28 de indicatori de substituție adiționali pentru regiune, furnizând detalii suplimentare , iar în final, 18 indicatori corespundeți ai 11 ODD-uri au fost identificați folosind date NUTS 0 disponibile care ar pot fi raportate și la nivelul NUTS2. Principalele provocări întâmpinate în colectarea datelor decurg din lipsa datelor la nivelul NUTS2, inconsistențe în disponibilitatea datelor și niveluri scăzute de armonizare între sursele de date disponibile. Soluțiile propuse pentru abordarea acestor provocări includ: - asigurarea că toate datele sunt exprimate într-o formă standardizată la nivelul NUTS2. - alinierea perioadelor pentru care sunt publicate date statistice cu ciclurile de planificare multianuale. - asigurarea că datele administrative sunt comunicate anual pentru a putea efectua analize concrete Concluzii cheie: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se confruntă cu multiple provocări, precum lipsa unei strategii regionale distincte pentru ODD-uri. Cu toate acestea, regiunea are atât capacitate cât și un potențial bun de monitorizare a ODD-urilor, iar setul de 93 de indicatori identificați poate contribui la stabilirea unui cadru regional de monitorizare relevant. Implicarea administrațiilor locale și a comunităților într-un proces de monitorizare îmbunătățit poate contribui la armonizarea datelor și la atingerea țintelor pentru ODD-uri. Este esențial să se promoveze o strategie regională specifică sau integrarea în alte procese de planificare regională pentru ODD-uri, sprijinite de date standardizate și aliniate la nivel NUTS2. În acest context, îndemnăm actorii locali să descopere și să utilizeze acest raport, să se implice activ și să contribuie la construirea unui viitor sustenabil. Află mai multe accesând raportul regional complet și raportul final al proiectului în secțiunea de mai jos.