Noutăți
Colegele noastre Ioana Dragoș, Andreea Coptil și Raluca Suciu, de la Departamentul de Dezvoltare Regionala, Proiecte si Relații Internaționale, au reprezentant ADR Nord-Vest la prima întâlnire a proiectului STARRISE, care a avut loc in perioada 21-22 noiembrie, in Santa Cruz de Tenerife, Spania. Finanțat din programul I3- Interregional Innovation Investment Instrument, proiectul va facilita timp de 2 ani dezvoltarea competentelor și cooperarea între firme, entități de cercetare, inovare și transfer tehnologic din 7 țări, cu focus pe domeniile regionale de specializare inteligentă, agro-alimentar și logistic. Proiectul STARRISE, finanțat din Programul I3 – Interregional Investment Instrument al Comisiei Europene, este implementat de un consorțiu format din organizații de sprijin pentru inovare din regiuni mai puțin dezvoltate și periferice ale Uniunii Europene, cu expertiză din partea unei organizații dintr-o regiune mai dezvoltată din perspectiva gradului de inovare: - Centrul Tehnologic Letonia (coordonator) – Regiunea Riga - Institutul Tehnologic Canare (Spania) – Insulele Canare - Camera de Comerț și Industrie Martinica (Franța) – Insulele Martinica - Institutul de Dezvoltare Antreprenorială (iED – Grecia) – Regiunea Thessaly - Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (România) – Regiunea Nord-Vest - INOVA+ (Portugalia) – Regiunea Norte - Academia IMP³ROVE (Germania) – Regiunea North-Rhine Westphalia Proiectul vizează dezvoltarea competențelor și a capacității administrative a IMM-urilor și a altor organizații din industria alimentară și din domeniul logistic, promovarea colaborării interregionale pentru stimularea inovării și dezvoltarea de portofolii de proiecte pe lanțuri de valoare inovatoare, potrivit domeniilor de specializare inteligentă (S3) ale regiunilor partenere. Pentru a atinge acest obiectiv, prin acțiunile întreprinse în cadrul proiectului STARRISE se va construi și consolida un ecosistem interregional pe domeniile vizate, format din firme, clustere, universități, institute de cercetare, ONGuri, prin utilizarea de instrumente precum: ateliere de lucru, rețele, instruiri în format fizic și virtual, activități de facilitare a cunoașterii nevoilor și de identificare de viitoare inițiative comune. Consorțiul va sprijini, de asemenea, identificarea și dezvoltarea de proiecte de investiții în inovație prin măsuri direcționate, masterclass-uri pentru IMM-uri, ateliere, evenimente de tip hackathon și mentorat. Prin proiect, se va cartografia și compara capacitatea de management al inovării la nivelul regiunilor partenere, și se vor adresa scheme de schimb de personal și activități de networking. STARRISE își propune o serie de obiective ambițioase: - instruirea a peste 150 de persoane în vederea îmbunătățirii competențelor necesare sprijinirii și implementării inovării - contribuție la dezvoltarea a peste 60 de proiecte colaborative de investiții cu componentă inovativă, constituite între IMM-uri li alte organizații din regiunile partenere - încurajarea și sprijinirea femeilor antreprenor - participarea în cel puțin șase parteneriate interregionale în sectorul logistic și cel alimentar - lansarea unei platforme europene tematice S3 dedicate sectorului logistic, alături de cele consacrate de modernizare industrială, industrie alimentară, energie și industrii albastre