Consultare publică pentru „Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”
Alte domenii
 
Noutăți
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat marti, 23 mai 2022, varianta supusă consultării publice pentru Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 7 zile calendaristice, începând cu data publicării. Observațiile și propunerile pot fi trimise până la data de 30 mai 2023 prin e-mail catre marian.alca@nord-vest.ro Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală. Rezultate așteptate la finalizarea proiectului: • Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. • Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect. • Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a minimum 6 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia. • Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a cel puțin 100 de reprezentanți ai grupului țintă. • Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare în urma cărora un număr de 50 de participanți vor dobândi competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora. • Existența unei metodologii de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Documentul supus consultării poate fi descărcat și analizat cu un click pe butonul de mai jos.