Noutăți
În perioada 15-17 martie 2023, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a desfășurat cel de-al doilea curs de formare la Bistrița, în cadrul proiectului “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753. Proiectul urmărește crearea unui context favorabil atragerii de investiții străine în regiune, prin elaborarea unei metodologii care să permită un dialog facil și eficient între ONG-uri și autoritățile publice locale, în directă legătură cu valențele Administrației publice locale de a acționa inclusiv în calitate de organizații suport pentru afaceri. Participanții admiși pentru a participa în cadrul celei de a doua grupe de curs, au primit informații valoroase despre tendințele globale și elementele cheie în procesul de dezvoltare a comunității antreprenoriale, despre modul în care pot identifica actorii cheie la nivelul regiunii, dar și exemple concrete de instrumente și acțiuni utile în atragerea investitorilor. Printre participanți s-au numărat: reprezentanți ai administrațiilor publice locale, ai ONG-urilor, clusterelor și Camerelor de Comerț din Regiunea Nord-Vest. La finalul cursului de formare, participanții au primit o diplomă de absolvire care certifică implicarea lor în cadrul activităților desfășurate pe parcursul celor trei zile, dar și dobândirea de competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală, în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora. Următoarea activitate prevăzută în cadrul proiectului va fi organizată on-line având ca tematică principală dezbaterea Metodologiei privind facilitarea Dialogului între Administrația Publică și ecosistemul antreprenorial din Regiunea Nord-Vest.