Apel de preselecţie a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă (Proiecte TIP A)
Alte domenii
 
Organizator
ADR NORD-VEST, DEPARTAMENTUL DE INVESTIŢII REGIONALE ŞI INSTRUMENTE FINANCIARE INOVATOARE
Persoană de contact
inno@nord-vest.ro
Deadline
15/05/2020
Scopul și obiectivele proiectului
Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de idei de proiecte din domeniile de specializare inteligentă RIS3 în regiunea Nord-Vest şi de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027. O primă etapă a acestui proces este preselecţia, obiectivul fiind acela de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei de proiecte, printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalităţii de şanse/nediscriminării. Se vor finanţa două tipuri de idei de proiecte: I.Proiecte tip A: structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă II. Proiecte tip B: proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă
Proiecte țintă
Proiectele de tip A au ca obiectiv crearea şi modernizarea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale, prin specializare inteligentă. Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei. Activităţile eligibile în cadrul proiectului tip A sunt: • Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii; • Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă şi a drumurilor de acces; • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii; • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă construite/ modernizate/ extinse; Ideile de proiecte TIP A transmise trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minimale: • Să fie în concordanţă cu viziunea şi obiectivele de specializare inteligentă la nivel regional, • Să contribuie la dezvoltarea a cel puţin unui domeniu de specializare inteligentă identificat la nivel regional. • Să fie în concordanţă cu una sau mai multe nişe de dezvoltare identificate în legătură cu domeniul/domeniile de specializare selectate. Nişe noi pot fi propuse şi acceptate doar în cazuri excepţionale şi cu condiţia ca acestea să rezulte în inovare disruptivă SAU să aibă o legătură strânsă cu nişele existente ŞI să fie în concordanţă cu cele mai noi tendinţe europene/globale. În urma implementării ideii de proiect trebuie să existe capacitatea necesară creată şi trebuie să existe toate condiţiile necesare sprijinirii proiectelor de specializare inteligentă.
Participanți eligibili
Participanţii eligibili pot fi: • Companii (indiferent de mărimea acestora), • Universităţi, • Institute de cercetare-dezvoltare, • Entităţi de inovare şi transfer tehnologic, • Parcuri ştiinţifice şi tehnologice, • Administraţii publice locale, • Asociaţii sau fundaţii (inclusiv clustere), • Structuri de sprijinire a afacerilor etc. O condiţie esenţială de eligibilitate pentru toate tipurile de entităţi este desfăşurarea activitătii prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau angajamentul relocării pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.
Depunere
În vederea depunerii Fişei de proiect anexate, aplicantul va urma etapele de mai jos: 1. Creare cont pe platforma INNO.ro/ Logare în contul deja creat 2. Accesare pagina apel de preselecţie, link: https://www.inno.ro/ro/finantari-si-proiecte/strategia-de-specializare-inteligenta 3. Selectare Buton: Aplică* 4. Completare Formular Participare la Apelul de Preselecţie 5. Upload documente obligatorii: Fişa proiecte TIP A_preselecţie_RIS3, inclusiv declaraţia din cadrul acesteia. (Pentru acest proces de preselecţie pot fi transmise alte documente suport/justificative faţă de cele solicitate, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul ideii de proiect propusă). A se respecta prevederile din Procedura de Preselecţie privind completarea şi depunerea acestora. 6. Salvare aplicaţie (buton Salvează şi trimite). *În cadrul acestui apel, pentru a putea depune o idee de proiect trebuie să fiţi logat ca organizaţie. Persoanele fizice nu sunt eligibile. Vă rugăm să adaptaţi tipul de profil, la momentul aplicării
Alte observații
Au aplicat deja: TETAROM SA - PARCURILE INDUTRIALE TETAROM 15.05.2020 12:43 Înființarea Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS Cluj (TETAPOLIS Science Park) Hera Software SRL 15.05.2020 11:54 Cresterea accesbilitatii entitatilor de productie si zonelor logistice industriale la solutii industry 4.0 prin platforma inovativa "IntelligentFaktory" Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Cluj (Consiliul Județean Cluj) 15.05.2020 11:46 CENTRU DE INOVARE, TESTARE ȘI PROMOVARE CLUJ (CITPC) Municipiul Cluj-Napoca 15.05.2020 11:44 Centru multifunctional de inovare, cercetare si transfer tehnologic Videoconferinta S.R.L. 15.05.2020 11:39 În esență, ideea de proiect constă în realizarea fizică (incluzând dotările corespunzătoare), în județul Maramureș, a unei infrastructuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă care este perfect adaptată a găzdui activități de producție și de prestări servicii, bazate în mare măsură... Optimal Cloud Server S.R.L. 15.05.2020 11:29 Titlul ideii de proiect este ”Inno 1 - Multidisciplinar” Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 15.05.2020 11:23 Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca 15.05.2020 11:21 SMART InfoBioNano4Health&Innovation UAT Municipiul Baia Mare 15.05.2020 11:14 PLATFORMA DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE BAIA MARE Primaria municipiului Bistrita 15.05.2020 11:13 iNOVAre@Bistrita2030 Media Young SRL 15.05.2020 10:36 Crearea unei structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă la nivel regional MagPow 15.05.2020 08:21 Atelier de Cercetare - Dezvoltare si Microproductie pentru echipamente de generare a energiei verzi Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 22:02 Dezvoltarea Capabilitatii Nationale in domeniul Tehnologiilor Emergente Primaria Municipiului Oradea 14.05.2020 18:41 ''CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A SPECIALIZARII INTELIGENTE IN MUNICIPIUL ORADEA" Robert Bosch SRL 14.05.2020 10:58 Centrul de Excelență pentru Vehicule Inteligente, Conectate și Neutre din punct de vedere al Emisiilor de Carbon Bosch
Proiecte țintă
Proiectele de tip A au ca obiectiv crearea şi modernizarea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale, prin specializare inteligentă. Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei. Activităţile eligibile în cadrul proiectului tip A sunt: • Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii; • Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă şi a drumurilor de acces; • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii; • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă construite/ modernizate/ extinse; Ideile de proiecte TIP A transmise trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minimale: • Să fie în concordanţă cu viziunea şi obiectivele de specializare inteligentă la nivel regional, • Să contribuie la dezvoltarea a cel puţin unui domeniu de specializare inteligentă identificat la nivel regional. • Să fie în concordanţă cu una sau mai multe nişe de dezvoltare identificate în legătură cu domeniul/domeniile de specializare selectate. Nişe noi pot fi propuse şi acceptate doar în cazuri excepţionale şi cu condiţia ca acestea să rezulte în inovare disruptivă SAU să aibă o legătură strânsă cu nişele existente ŞI să fie în concordanţă cu cele mai noi tendinţe europene/globale. În urma implementării ideii de proiect trebuie să existe capacitatea necesară creată şi trebuie să existe toate condiţiile necesare sprijinirii proiectelor de specializare inteligentă.
Participanți eligibili
Participanţii eligibili pot fi: • Companii (indiferent de mărimea acestora), • Universităţi, • Institute de cercetare-dezvoltare, • Entităţi de inovare şi transfer tehnologic, • Parcuri ştiinţifice şi tehnologice, • Administraţii publice locale, • Asociaţii sau fundaţii (inclusiv clustere), • Structuri de sprijinire a afacerilor etc. O condiţie esenţială de eligibilitate pentru toate tipurile de entităţi este desfăşurarea activitătii prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau angajamentul relocării pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.
Depunere
În vederea depunerii Fişei de proiect anexate, aplicantul va urma etapele de mai jos: 1. Creare cont pe platforma INNO.ro/ Logare în contul deja creat 2. Accesare pagina apel de preselecţie, link: https://www.inno.ro/ro/finantari-si-proiecte/strategia-de-specializare-inteligenta 3. Selectare Buton: Aplică* 4. Completare Formular Participare la Apelul de Preselecţie 5. Upload documente obligatorii: Fişa proiecte TIP A_preselecţie_RIS3, inclusiv declaraţia din cadrul acesteia. (Pentru acest proces de preselecţie pot fi transmise alte documente suport/justificative faţă de cele solicitate, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul ideii de proiect propusă). A se respecta prevederile din Procedura de Preselecţie privind completarea şi depunerea acestora. 6. Salvare aplicaţie (buton Salvează şi trimite). *În cadrul acestui apel, pentru a putea depune o idee de proiect trebuie să fiţi logat ca organizaţie. Persoanele fizice nu sunt eligibile. Vă rugăm să adaptaţi tipul de profil, la momentul aplicării
Alte observații
Au aplicat deja: TETAROM SA - PARCURILE INDUTRIALE TETAROM 15.05.2020 12:43 Înființarea Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS Cluj (TETAPOLIS Science Park) Hera Software SRL 15.05.2020 11:54 Cresterea accesbilitatii entitatilor de productie si zonelor logistice industriale la solutii industry 4.0 prin platforma inovativa "IntelligentFaktory" Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Cluj (Consiliul Județean Cluj) 15.05.2020 11:46 CENTRU DE INOVARE, TESTARE ȘI PROMOVARE CLUJ (CITPC) Municipiul Cluj-Napoca 15.05.2020 11:44 Centru multifunctional de inovare, cercetare si transfer tehnologic Videoconferinta S.R.L. 15.05.2020 11:39 În esență, ideea de proiect constă în realizarea fizică (incluzând dotările corespunzătoare), în județul Maramureș, a unei infrastructuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă care este perfect adaptată a găzdui activități de producție și de prestări servicii, bazate în mare măsură... Optimal Cloud Server S.R.L. 15.05.2020 11:29 Titlul ideii de proiect este ”Inno 1 - Multidisciplinar” Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 15.05.2020 11:23 Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca 15.05.2020 11:21 SMART InfoBioNano4Health&Innovation UAT Municipiul Baia Mare 15.05.2020 11:14 PLATFORMA DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE BAIA MARE Primaria municipiului Bistrita 15.05.2020 11:13 iNOVAre@Bistrita2030 Media Young SRL 15.05.2020 10:36 Crearea unei structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă la nivel regional MagPow 15.05.2020 08:21 Atelier de Cercetare - Dezvoltare si Microproductie pentru echipamente de generare a energiei verzi Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 22:02 Dezvoltarea Capabilitatii Nationale in domeniul Tehnologiilor Emergente Primaria Municipiului Oradea 14.05.2020 18:41 ''CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A SPECIALIZARII INTELIGENTE IN MUNICIPIUL ORADEA" Robert Bosch SRL 14.05.2020 10:58 Centrul de Excelență pentru Vehicule Inteligente, Conectate și Neutre din punct de vedere al Emisiilor de Carbon Bosch
Documente utile