Apel de preselecţie a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă (Proiecte TIP B)
Alte domenii
 
Organizator
ADR NORD-VEST, DEPARTAMENTUL DE INVESTIŢII REGIONALE ŞI INSTRUMENTE FINANCIARE INOVATOARE
Persoană de contact
inno@nord-vest.ro
Deadline
15/05/2020
Scopul și obiectivele proiectului
Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de idei de proiecte din domeniile de specializare inteligentă RIS3 în regiunea Nord-Vest şi de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027. O primă etapă a acestui proces este preselecţia, obiectivul fiind acela de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei de proiecte, printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalităţii de şanse/nediscriminării.
Proiecte țintă
Se vor finanţa două tipuri de idei de proiecte: I.Proiecte tip A: structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă II. Proiecte tip B: proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă. Ideile de proiecte tip B sunt proiecte complexe integrate care îmbină obligatoriu mai multe tipuri de activităţi – de ex. cercetare şi dezvoltare, transfer tehnologic, elaborare de studii etc. care presupun mai multe tipuri de cheltuieli, de ex. infrastructurale, de elaborare de studii şi analize, de resurse umane etc. - şi de regulă prezintă o abordare multidisciplinară (trans-sectorială – a se vedea şi mai jos) şi pot aduce o contribuţie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă, identificate la nivel regional. Ideile de proiecte pot conţine activităţi din următoarele categorii, din care activităţile de cercetare – dezvoltare - inovare şi activităţi de investiţii în producţie/furnizare de servicii sunt obligatorii: a) Activităţi de cercetare – dezvoltare - inovare (însemnând doar activităţi de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare tehnologică şi activităţi de inovare), care implică investiții în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli salariale şi servicii achiziţionate din surse externe, dar şi investiţii în clădiri şi terenuri în anumite condiţii; b) Activităţi de investiţii în vederea pregătirii producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităţilor de cercetare, vizând construcţia, extinderea, modernizarea spaţiilor de producţie/furnizare de servicii şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor din Regulamentul 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE; c) Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât cele prevăzute la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor de management proiect, audit, comunicare şi vizibilitate. Ideile de proiecte de tip B transmise trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minimale: • Să fie în concordanţă cu viziunea şi obiectivele de specializare inteligentă la nivel regional. • Să contribuie la dezvoltarea a cel puţin unui domeniu de specializare inteligentă identificat la nivel regional. Contribuţia la mai mult decât un domeniu este de preferat. Să fie în concordanţă cu una sau mai multe nişe de dezvoltare identificate în legătură cu domeniul/domeniile de specializare selectate. Nişe noi pot fi propuse şi acceptate doar în cazuri excepţionale şi cu condiţia ca acestea să rezulte în inovare disruptivă SAU să aibă o legătură strânsă cu nişele existente ŞI să fie în concordanţă cu cele mai noi tendinţe europene/globale. • Să rezulte în produs (bun sau serviciu) inovativ fabricat/furnizat în/din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. • În urma implementării ideii de proiect trebuie să existe capacitatea necesară creată şi trebuie să existe toate condiţiile necesare producţiei în serie a bunului sau a bunurilor inovative vizate sau în cazul serviciilor cele necesare prestării/furnizării acestor servicii. • Să prezinte un set de activităţi complexe, integrate, îmbinând cel puţin activităţi de cercetare – dezvoltare - inovare şi de investiţii, cele privind sprijinirea comercializării fiind opţionale. • Să demonstreze că utilizează cel puţin o tehnologie generică esenţială şi/sau tehnologii digitale în vederea obţinerii produsului inovativ. Precum şi, având în vedere aspectele teoretice şi metodologice privind specializarea inteligentă: Să demonstreze că produsul inovativ se bazează pe resurse unice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest (resurse umane, infrastructurale, naturale), SAU contribuie la rezolvarea a cel puţin una din provocările societale majore de la nivel european SAU că produsul inovativ are potenţial de comercializare (rezolvând o nevoie a consumatorilor sau cu potenţialul dovedit de a crea noi pieţe) şi/sau ţine cont de tendinţele pieţei.
Participanți eligibili
Participanţii eligibili pot fi: • Companii (indiferent de mărimea acestora), • Universităţi, • Institute de cercetare-dezvoltare, • Entităţi de inovare şi transfer tehnologic, • Parcuri ştiinţifice şi tehnologice, • Administraţii publice locale, • Asociaţii sau fundaţii (inclusiv clustere), • Structuri de sprijinire a afacerilor etc. O condiţie esenţială de eligibilitate pentru toate tipurile de entităţi este desfăşurarea activitătii prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau angajamentul relocării pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.
Depunere
În vederea depunerii Fisei de proiect anexate, aplicatul va urma etapele de mai jos: 1. Creare cont pe platforma INNO.ro/ Logare în contul deja creat 2. Accesare pagina apel de preselecţie, link: https://www.inno.ro/ro/finantari-si-proiecte/strategia-de-specializare-inteligenta 3. Selectare Buton: Aplică* 4. Completare Formular Participare la Apelul de Preselecţie 5. Upload documente obligatorii: Fişa proiecte TIP B_preselecţie_RIS3, inclusiv declaraţia din cadrul acesteia; Formular_Buget proiect tip B. (Pentru acest proces de preselecţie pot fi transmise alte documente suport/justificative faţă de cele solicitate, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul ideii de proiect propusă). A se respecta prevederile din Procedura de Preselecţie privind completarea şi depunerea acestora. 6. Salvare aplicaţie (buton Salvează şi trimite). *În cadrul acestui apel, pentru a putea depune o idee de proiect trebuie să fiţi logat ca organizaţie. Persoanele fizice nu sunt eligibile. Vă rugăm să schimbaţi tipul de profil
Alte observații
Au aplicat deja: Stressless SRL 15.05.2020 23:46 Dezvoltarea unui sistem automat de recunoastere si management al emotiilor si stressului pentru persoane cu grad ridicat de vulnerabilitate (autism, ADHD, etc) SC WELTHAUS SRL 15.05.2020 23:30 DEZVOLTAREA UNUI NOU SISTEM DE PROFILE DIN PVC+ALUMINIU PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI TERMICE SI A FIABILITATII TAMPLARIEI EXTERIOARE PENTRU UZ REZIDENTIAL SI INDUSTRIAL VERSYCNC TECH S.R.L. 15.05.2020 23:17 CREAREA UNOR UTILAJE CNC PENTRU DEBITARE 5D CU PLASMA SI LASER SEEI Technology SRL 15.05.2020 21:55 SMART PORTABLE ENERGY STORAGE SOLUTION- SPESS ONCO SURG SRL 15.05.2020 21:41 CENTRU INTEGRAT ȘI COMPREHENSIV DE CERCETARE SI TRATAMENT MULTIMODAL AL CANCERULUI ‘’ONCO-ROM’’ Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 21:10 Knowledge Insights by NLP Different Travel SRL 15.05.2020 20:09 EU-Health-Ledger Servelect SRL 15.05.2020 17:32 Sistem scalabil si flexibil de producere si stocare locala de energie pentru autoconsum operat printr-un management energetic cognitiv Night Build SRL 15.05.2020 15:52 Realizare module software complexe si integrate in domenii strategice - sistem de gestiune pentru fabrici inteligente Alfa Software SRL 15.05.2020 13:56 Produs Software inovativ de tipul unei platforme inteligente dezvoltate exclusiv in Cloud pentru managementul integrat al unei unitati economice productive Synthetic Dynamics 15.05.2020 13:01 Sistem robotic industrial bazat pe un concept inovativ de unitate de control universală de tipul “plug-and-play” Inoveris Solutions SRL 15.05.2020 12:17 Solutii integrate de telemedicina si monitorizare a pacientilor, pentru sanatate si bunastare Belco Avia 15.05.2020 12:14 Materiale Compozite Inovative Business Logic Software 15.05.2020 12:09 ExpertBox - Dorim sa dezvoltam o suita de produse de inteligenta artificiala(Expert Box) care sa vina in sprijinul eforturilor de digitalizare ale companiilor si sa elimine prelucrarea manuala a documentelor care circula intre companii si firmele lor de contabilitate. ASOCIATIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN 15.05.2020 12:00 Realizarea Centrului de Excelență în Mobilă și oferirea de produse și servicii inovative companiilor din lanțul de valoare al producției de mobilă SC AC HELCOR SRL 15.05.2020 11:59 Tehnologii avansate de producție la AC HELCOR. Implementarea Calității prin Design și Tehnologia de Analiza a Procesului la dezvoltarea și fabricarea de noi produse medicamentoase SC WELTPIXEL SRL 15.05.2020 11:59 Sistem de Drone (UAV) folosind Inteligenta Artificiala pentru automatizare lucrari in domeniul agricultura si forestier (Cartografiere / Plantare / Stropire / Monitorizare) Noa Dent Research SRL 15.05.2020 11:59 #SMARTeDENT - platforma digitala de e-learning pentru stomatologie S.C. AERODIN S.R.L. 15.05.2020 11:59 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA SIDERURGICĂ/ PROTECȚIA MEDIULUI/ AGRICULTURĂ Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 15.05.2020 11:58 SISTEME DE DECONTAMINARE SI SEPARARE ACTIVE BAZATE PE MATERIALE NANOCOMPOZITE MULTIFUNCTIONALE AVANSATE SI AGENTI GENERATI IN-SITU Asociatia Cluj IT 15.05.2020 11:58 Platforma reconfigurabila pentru ecosisteme de tip oras inteligent integrata pe arhitectura cloud Belco Avia 15.05.2020 11:58 Drone Utilitare Cooperativa BioCatina 15.05.2020 11:58 Dezvoltarea, producția și comercializarea de alimente funcționale din cătină și produse apicole Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 11:57 Intelligent agent for side effects prevention and treatment compliance for chronic diseases Belco Avia 15.05.2020 11:57 Autobuz si Microbuz Electric din Material Compozit SC BETAK SA 15.05.2020 11:56 STUDIUL, ANALIZA CERCETAREA, PROIECTAREA, FABRICAREA SI PROMOVAREA PE PIATA A UNOR VARIANTE OPTIME DE PARAPETE DE PROTECTIE A DRUMURILOR, CARE SA RESPECTE CERINTELE STANDARDULUI SREN 1317 Chifor Research SRL 15.05.2020 11:54 Ultrasonografia 3D, metodă imagistică de diagnosticare precoce și monitorizare prin interpretarea rezultatului la distanță cu operator dependență redusă Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca 15.05.2020 11:54 STEM+ InfoBioNano4Health&Society MENS MENTIS SRL 15.05.2020 11:48 Dezvoltarea si productia automatizata de aparate de masura si control pentru echipamente fitness; dezvoltarea si productia automatizata a unei game complete de echipamente fitness pe baza cercetarilor biomecanice avansate in vederea cresterii calitatii vietii in Spatiul European SC TEHNOLOGISTIC S.R.L 15.05.2020 11:48 Sistem de tracțiune pentru vehicule electrice bazat pe electronică de putere digitală OAPT 15.05.2020 11:47 CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA UTILAJELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE ELECTRICE ȘI HIBRIDE (E-TRACTOR) Delta Engineering Automation SRL 15.05.2020 11:46 Centru modular pentru controlul calitatii recipientelor de plastic Partners Automation SRL 15.05.2020 11:44 Fabrici inteligente ca serviciu. Dezvoltare soluții inovative de automatizare aplicate cu ajutorul robotilor colaborativi ( COBOTS - Collaborative Robots) S.C. Electrovali S.R.L. 15.05.2020 11:44 Smart Eco Mobil HOLISUN SRL 15.05.2020 11:42 PSIAPP - Sistem inteligent pentru sugestia abordării clienților pe baza estimării profilului lor psihologic. SC AA & M AUTO & DETAILING SERVICES SRL 15.05.2020 11:35 ASSEMBLY - SOLUȚIE INTEGRATA & PRODUCTII LIVE INTEGRATE Eco Sam Oil Recycling 15.05.2020 11:33 Utilizarea catalitică a deșeurilor pentru producerea energiei stocată sub formă de motorină Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie 15.05.2020 11:33 HUB de aplicații și servicii de inteligență artificială ca accelerator regional de afaceri Grovinvest SRL 15.05.2020 11:29 Mobilier medical inteligent fabricat intr-o companie a viitorului si comercializat printr-un model economic disruptiv Artmedical SRL 15.05.2020 11:28 Next Generation Implants - Dispozitive implantabile orale inovative cu tratamente de suprafata ce potenteaza gradul de osteointegrare SC TIMOREX IMPEX SRL 15.05.2020 11:26 Inovare de produs in domeniul robinetilor industriali Techtex SRL 15.05.2020 11:26 Crearea unui centru inovativ de dezvoltare a materialelor pe tehnologia electrospinning pentru obtinerea nanofibrelor INNO ROBOTICS SRL 15.05.2020 11:25 Pay-per-Pal: Sistem de paletizare robotizat reconfigurabil sub forma de produs-serviciu EMSIL TECHTRANS SRL 15.05.2020 11:24 INOVARE ÎN PRODUCȚIA DE UTILAJE PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ PORTMONEU S.R.L. 15.05.2020 11:23 EXTASY - Ecosistem inovativ pentru tranzactionarea experientelor BENE INTERNATIONAL SRL 15.05.2020 11:22 Infiintare Facilitate de Cercetare-Dezvoltare in domeniul reciclarii materialelor plastice si realizarea unor mixturi care sa fie folosite in industria constructiilor Art Dynasty 15.05.2020 11:20 Dezvoltarea unui ecosistem digital pentru managementul pacientilor si tratamentelor in dietetica si nutritie DRILLING EQUIPMENT SRL 15.05.2020 11:18 SPECIALIZARE INTELIGENTA LA SC DRILLING EQUIPMENT SRL PRIN PRODUCEREA UNEI GAME DE TOP DRIVE INOVATIV CU TEHNOLOGIE AVANSATA Medisprof SRL 15.05.2020 11:13 #MedisprofSmartCommunityCancerCare- Proiect pilot comunitar de informare digitala si colaborare multidisciplinara pentru preventie si depsitarea precoce in cancer COSM FAN CARMANGERIE 15.05.2020 11:13 Optimizarea nutritionala a preparatelor culinare prin inovarea proceselor tehnologice si dezvoltarea de noi produse. NTT DATA Romania S.A. 15.05.2020 11:12 SINTEF- Sisteme Inteligente de Fabricatie Pulzor Technology SRL 15.05.2020 11:11 Dezvoltarea unui robot inteligent de sudură cu laser SC FLACARA IMPEX SRL 15.05.2020 11:11 SISTEME DE TRANSPORT SI DEZINFECTIE IN SPITALE SI CLINICI CU AJUTORUL ROBOTILOR MOBILI NTT DATA Romania S.A. 15.05.2020 11:11 IMPACT - Îmbunătățirea calității producției industriale manufacturiere prin exploatarea datelor achiziționate Special Equipment Engineering 15.05.2020 11:10 Sistem de stabilizare temperatură pentru familiile de albine pe timp de iarnă SC Fabrit Software SRL 15.05.2020 11:07 Proiectul vizeaza dezvoltarea, pe baza rezultatelor de cercetare, a unui produs IT bazat pe cloud computing care sa optimizeze activitatea in domeniul arhitecturii – ingineriei si constructiilor domeniu care integreaza in constructia de obiective sustenabile ultimele rezultate de cercetare –... SC RO & CO SOFT SRL 15.05.2020 11:07 Cresterea calitatii productiei de alimente sigure, sanatoase prin folosirea tehnologiilor avansate de inteligenta artificiala, robotica si machine learning Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 11:06 AI system for Social Distancing Compliance and operational effectiveness in Retail and Hospitality Maxilomed SRL 15.05.2020 11:04 Aplicatii informatice cu elemente de inteligenta artificiala pentru tratamentul multidisciplinar, digitalizat al patologiei odontogene și maxilo-faciale TeraCrystal srl 15.05.2020 10:55 Dezvoltarea unei platforme modulare de cristalizare cu monitorizare in-situ a parametrilor de proces si potential important de comercializare. S.C. CARPATH WELD INDUSTRIES S.R.L. 15.05.2020 10:54 INSTALATIE INOVATIVA DE FILTRARE A AERULUI CU SACI Night Build SRL 15.05.2020 10:51 Realizare module software complexe și integrate în domenii strategice CONPAC ARHITECT SRL 15.05.2020 10:48 DEZVOLTARE MANAGEMENT DE PROIECT CU INTEGRARE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ S.C. PRODFER CONSTRUCT S.R.L. 15.05.2020 10:48 Inovare in productia de produse pentru industria fotovoltaica S.C. KRAIAN VENTURES S.R.L-D 15.05.2020 10:45 Dezvoltare studio inovativ de producție a start-up-urilor și produselor tech, specializat în platforme de tip SaaS (CRM, AI/ML, Cloud, Mobile), tehnologie autogeneratoare de energie și sistem inovativ fotovoltaic Fibrex Co SRL 15.05.2020 10:41 Adoptarea unei noi tehnologii mai eficiente si mai ecologice pentru fabricatia produselor din PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla) Doralex Com SRL 15.05.2020 10:36 Realizarea de produse inovative pentru piata constructiilor rezidentiale SC SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL 15.05.2020 10:35 Productia materialelor de constructii inovative realizate cu materii prime sustenabile S.C. SIALTPRO S.R.L. 15.05.2020 10:35 INOVARE ÎN PRODUCȚIA DE ECHIPAMENTE PENTRU HYPEROXIGENARE IN TRATAMENTUL BOLNAVILOR Ghise Design S.R.L 15.05.2020 10:33 „GHISE DESIGN – Centru pentru dezvoltare produse de mobilier, depozitare automatizata, showroom si comercializare online” S.C. APTUS DIGITAL SERVICES S.R.L. 15.05.2020 10:31 PLATFORMA DE AUTOMATIZARE INTELIGENTA PENTRU ECHIPAMENTE MODERNE DE EXECUTIE AutomationExpertTM S.C. WEST CO IMPEX S.R.L. 15.05.2020 10:22 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA OBIECTELOR SANITARE ACRILICE S.C. SUPER TRUCK S.R.L. 15.05.2020 10:21 Cercetare dezvoltare si productie de materii prime si finite avand la baza WPC CEZAR PAPER SRL 15.05.2020 10:17 KIFRA NATURALIS (Casa de parfumuri BIO - incluzand: parfumuri de rufe, parfumuri de camera, uleiuri esentiale si parfumuri pe baza de uleiuri esentiale) S.C. DIVERGENT SOLUTIONS SYSTEMS S.R.L. 15.05.2020 10:15 INNOVIT PLASTICA SRL 15.05.2020 10:05 DEZVOLTAREA SI PRODUCȚIA DE MATERIALE INOVATIVE PE BAZA DE RESURSE REGENERABILE – BIOPLASTICUL S.C. WEST SIDE PRODUCTION S.R.L. 15.05.2020 10:04 PRODUS INOVATOR PENTRU INDUSTRIA RECREATIVĂ ȘI MEDICALĂ - BANDĂ DE ALERGAT Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 15.05.2020 10:00 Centru Regional pentru Inovarea, Sustinerea si Promovarea Produselor Agroalimentare din Transilvania M.I.S. GRUP S.R.L. 15.05.2020 09:54 INNO-Location and SMART-Efficient business management MINDTRIP SRL 15.05.2020 09:54 Creșterea capacitătii de inovare în domeniul psihologiei prin intermediul jocurilor bazate pe inteligenta artificiala si realitate virtuală LIFE IS HARD 15.05.2020 09:38 "Digital Manager - Platforma in cloud pentru IMM-uri, de management al business-urilor pe baza de roboti software si inteligenta artificiala" Adeck Electronic SRL 15.05.2020 09:33 Senzor ultrasonic de flux, la scara redusa, pretabil atat instalatiilor de mici dimensiuni cat si instalatiilor de mari dimensiuni (utilizare casnica si industriala) LIFE IS HARD 15.05.2020 09:30 "ASSISTO - PLATFORMA DE TRIAJ MEDICAL BAZAT PE AI" PROUMIN SRL 15.05.2020 09:25 UTILAJ INOVATIV PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ CLINICA MEDINSIGHT S.R.L. 15.05.2020 09:11 Centru de cercetare dezvoltare pentru corecția dinamică a diformităților piciorului și dezechilibrelor locomotorii, congenitale și dobândite, inclusiv afecțiunile piciorului diabetic. Theranova Protezare SRL 15.05.2020 09:09 Dezvoltarea unui produs propriu inovativ prin studierea polimerilor inteligenți Energo ESCO 15.05.2020 08:57 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE ÎN DOMENIUL REZIDENȚIAL Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj 15.05.2020 08:38 Platforma asistata de IA si biosenzori inteligenti pentru reducerea disparitatilor cauzate de diabetul zaharat asupra sperantei de viata si riscului de dizabilitate, prin management medical de tip multi-level S.C. SILCAR PROD S.R.L. 15.05.2020 08:05 SISTEM HIBRID INOVATIV PENTRU PRODUCȚIA DE FERESTRE TERMOPAN S.C. WEST CO IMPEX S.R.L. 15.05.2020 07:43 CERCETARE APLICATIVĂ ÎN PROCESUL DE TERMOFORMARE A PLĂCILOR ACRILICE S.C. MPL AUTOMATION S.R.L. 15.05.2020 07:26 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE ÎN INDUSTRIA ROBOȚILOR INDUSTRIALI SC PixelData SRL 15.05.2020 02:36 Registru Medical RegioHUB Transilvania Gardinery International SRL 15.05.2020 02:27 Solutii inovative, customizate, de alimentare cu energie regenerabila prin baterii ecofriendly cu aplicabilitate in diverse domenii WORKAUTOMOTIVE S.R.L. 15.05.2020 02:05 PRODUSE INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA DE INJECTARE A MASELOR PLASTICE FISCALEX TAX SRL 15.05.2020 02:05 Crearea și dezvoltarea unei platforme online de consultanță fiscală și legală, virtuală, cu denumirea ”Legal & Tax Research Intelligence” S.C. CMC CHIMIE S.R.L. 15.05.2020 00:49 PROCEDEU TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE ȘI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A DOLOMITEI S.C. OPTIBELT POWER TRANSMISSION S.R.L. 15.05.2020 00:10 ACTIVITĂȚI DE INOVARE ȘI DEZVOLTARE A CURELELOR DE TRANSMISIE FORT Engineering 14.05.2020 23:53 CERCETARE, INOVARE SI TEHNOLOGII AVANSATE DE PRODUCTIE IN DOMENIUL AEROSPACE SI AUTOMOTIVE - PRODUCTIA DE ECHIPAMENTE CNC DE MARE VITEZA Zaleco 14.05.2020 23:47 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PE INDUSTRIA AMBALAJELOR SC SAPIENT SRL 14.05.2020 23:23 CERCETAREA SI OBTINEREA DE PRODUSE COSMETICE SI CREME INOVATIVE IN CADRUL SC SAPIENT SRL SC PR Dinamic & Reputație 14.05.2020 22:58 Cercetare dezvoltare și inovare de produse din material compozit pe bază de piatră și granule obținute din deșeuri reciclabile de sticlă, integrate într-o matrice de rășini poliesterice ortoftalmice, precum și implementarea de tehnologii avansate, sisteme inteligente, în producția acestui material. MOS SRL 14.05.2020 22:51 iPlasmCNC - Masina de taiat cu plasma CNC pentru debitarea profilelor metalice Braintronix SA 14.05.2020 22:36 Robot Mobil Autonom accesibil, simplu de folosit, usor reconfigurabil cu mutiple aplicatii in productie, logistica interna, sanatate si ajutor pentru persoanele in varsta sau cu dizabilitati SC Rofinntech 3D SRL 14.05.2020 22:30 Proiectarea de laseri cu fibra optica pentru aplicații industriale și medicale si crearea unei linii de producție pentru aceste produse. Heros corporation srl 14.05.2020 22:18 Maximizarea eficientei unei intreprinderi prin data anaitics folosind tehnologii avansate de BIG DATA MANAGEMENT, INTELIGENTA ARTIFICIALA, MASCHINE LEARNING, ROBOTICA HARD/SOFT SI REALITATE AUGMENTATA RBO TECH INTEGRATOR 14.05.2020 21:27 Servicii robotice inteligente, autonome si reconfigurabile pentru aplicatii ale companiilor mici si mijlocii (SME's) in productie, logistica, sanatate, adaptate noului context de distantare socio-profesionala anti COVID. MENTSERVICE SA 14.05.2020 21:07 SPECIALIZARE INTELIGENTA LA MENTSERVICE SA ZEOLITES DEVELOPMENT SRL 14.05.2020 20:33 ZEOLITUL -APLICATII INOVATIVE, POLIVALENTE SI MULTIDISCIPLINARE IN REGIUNEA NV EASTMAN IMPEX SRL 14.05.2020 20:15 Cercetare-inovare pe ansambluri de structuri metalice modulate- multi play pentru parcuri de joaca tematice exterioare si mini terenuri de sport exterioare, executate in sisteme de productie avansate, cu distributie globalizata ONCOMEDING SERV SRL 14.05.2020 19:08 CENTRU DE CERCETARE ONCOLOGICA SI TERANOSTIC MOLECULAR Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 18:58 TEHNOLOGII IZOTOPICE PENTRU MILENIUL III - REVIGORAREA UNUI DOMENIU CDI DE TRADIȚIE AL REGIUNII N-V ȘI UNICAT LA NIVELUL UE (IZO-CLUJ) MINUS GLUTEN S.R.L. 14.05.2020 18:46 Dezvoltarea de mixuri si produse optimizate nutritional destinate persoanelor cu intolerante alimentare Electronic APRIL 14.05.2020 18:28 CABINA DE PROTECTIE PENTRU RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE CU PATOGENI AEROPURTATI, CPRS SC Cognitrom 14.05.2020 18:08 POLICLINICA ONLINE DE SANATATE MINTALA SADC EXPERT CONSULTING SRL 14.05.2020 18:02 Lanotech Transilvania IT Cluster 14.05.2020 17:54 Soluții inovative de colaborare online pentru susținerea ecosistemului antreprenorial regional ASOCIAŢIA ,,CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA” 14.05.2020 17:53 Dezvoltarea de noi produse lactate funcţionale utilizând extracte din fructe de pădure din genul Vaccinium. Antares Romania SRL 14.05.2020 17:51 MyTESLA – dezvoltare scaune inteligente ASOCIATIA ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER 14.05.2020 17:02 " Dezvoltarea și comercializarea de noi produse și servicii de cercetare - dezvoltare și inovare pentru piața trans-sectorială de materiale cu utilizare industrială " Transilvania Advisors SRL 14.05.2020 16:51 Dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare, avertizare si predictie ( SIMAP) bazat pe inteligenta artificiala pentru optimizarea proceselor de prelucrare prin aschiere. SC ROM DINAROM SRL 14.05.2020 16:27 Solutii inovative pentru imbunatatirea performantelor in exploatare a produselor la SC ROM DINAROM SRL DRCARMEN-TECHNOLOGY SRL 14.05.2020 16:26 DRCARMEN - Asistent medical non-uman ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL 14.05.2020 15:38 CENTRU INTEGRAT DE DIAGNOSTIC ONCOLOGIC CU UTILIZAREA PATOLOGIEI DIGITALE TeraCrystal srl 14.05.2020 15:30 Produse inovative pe baza de compusi bioactivi naturali cu efect terapeutic semnificativ imbunatatit si potential major de valorificare comerciala. Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania 14.05.2020 14:52 Susținerea companiilor din industriile creative servicii de cercetare, dezvoltare, inovare și comercializare dedicate Termoline SRL 14.05.2020 14:36 Sistem inovativ de recuperare a energiei din apă uzată termic și structuri geoenergetice - cu colectoare geotermale și pompe de căldură hibride Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 14:20 Dezvoltarea de supliment alimentar inovativ pe bază de compuși biologic activi naturali cu efect antitumoral extrași din planta Epimedium grandiflorum S.C. CUBE 02 S.R.L 14.05.2020 13:46 Dezvoltarea de produse ergonomice și de soluții de izolare fonică și îmbunătățire a spațiilor de lucru Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 12:59 Dezvoltarea capabilitatii de adoptie rapida a tehnologiilor de suveranitate emergente in domeniul informatiei si telecomunicatiilor cuantice (acronim QCIT) Bentoflux S.A. 14.05.2020 12:10 Material compozit fertilizant pe bază de perlit și nanoparticule de bentonită cu proprietăți retardante CENTRUL VASCULAR VENUS 14.05.2020 11:57 Centru de terapii oncologice avansate de timp ambulator ATNOM SRL 13.05.2020 21:42 Dezvoltarea unei capacitati de productie modulara inteligenta a acumulatorilor din litiu cu o capacitate de minim 1 GWh/an si productia de celule din litiu nepoluante pentru aplicatii industriale Oviso Robotics S.R.L. 13.05.2020 20:17 Soluţii inovative integrate de creştere a performanţelor și siguranței roboţilor colaborativi Eltronis SRL 13.05.2020 17:46 Semnatura moleculara - produse si tehnologii inalt securizate: nanomateriale, tehnologii avansate de productie si sisteme inteligente de recunoastere optica Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 13.05.2020 16:34 MICROGRID PENTRU MINI-SISTEME ENERGETICE COMBINATE - COPACUL ENERGIEI VERZI GEOMATICA SRL 13.05.2020 15:00 DARE HEALTH TRANSGEX 13.05.2020 14:29 Sistem SCADA de achizitie a parametrilor de exploatare a sondelor de apa geotermala si prelucrarea hidrogeologica a datelor obtinute, contorizare inteligenta a consumurilor de la fiecare utilizator cu transmitere on-line a consumurilor TRANSGEX 13.05.2020 14:28 Producerea de energie electrica din apa geotermala SOLAR ECO SYSTEMS SRL 13.05.2020 13:27 REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT HIDROSTATIC ELECTRIC DE STOCARE A ENERGIEI SI MANAGEMENT ENERGETIC (SIHES) Indeco Soft 13.05.2020 13:14 CITYsCAPE - CommunITY building by Creative e-governAnce and Public involvEment (dezvoltarea ComunITățII prin Creativitatea e-guvernAnței și implicării PublicE) L.P.H. LOGISTICS & DISTRIBUTION S.R.L. 13.05.2020 13:07 "ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE ȘI INOVARE, DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ȘI COSMECEUTICE PETRU CREȘTEREA IMUNITĂȚII, BAZATE PE OUL HIPERIMUN AVIAR, REZULTATE ÎN URMA DEZVOLTĂRII DE BIOTEHNOLOGII AVANSATE DE PRODUCȚIE". ELECTRONIC APRIL 13.05.2020 12:28 Realizarea si introducerea in fabricatie a unui produs inovativ in IoT - sistem distribuit integrat de alarmare/monitorizare a alunecarilor de teren, SALT - proiect pilot Riwowi Line SRL 13.05.2020 09:37 Aplicarea de nanomateriale cu ajutorul plasmei reci pe termoizolatia din lana de oaie AVIVA COSMETICS 10.05.2020 14:49 Formularea și dezvoltarea unor cosmeceutice inovatoare cu rol protector, regenerant și anti-îmbătrânire (COSPROTREG). Night Build SRL 05.05.2020 18:17 Sistem de management pentru foraj petrolier PRODEXIMP S.R.L. 05.05.2020 11:04 REȚETĂ INOVATIVĂ DE PRODUCERE A ASFALTULUI RUTIER (RIPA) RematInvest S.R.L. 04.05.2020 12:46 TEHNOLOGIE DE RECUPERARE ȘI SORTARE DEȘEURI METALE NEFEROASE PROVENITE DIN MATERIALE COMPOZITE Autonova S.A. 04.05.2020 10:37 Componente inovative pentru industria auto a viitorului Trudon 01.05.2020 20:29 RND AUTOMATIC SOL S.R.L. 01.05.2020 13:44 TEHNOLOGII DE PRODUCTIE AVANSATE IN ROBOTICA ȘI AUTOMATIZĂRI.
Proiecte țintă
Se vor finanţa două tipuri de idei de proiecte: I.Proiecte tip A: structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă II. Proiecte tip B: proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă. Ideile de proiecte tip B sunt proiecte complexe integrate care îmbină obligatoriu mai multe tipuri de activităţi – de ex. cercetare şi dezvoltare, transfer tehnologic, elaborare de studii etc. care presupun mai multe tipuri de cheltuieli, de ex. infrastructurale, de elaborare de studii şi analize, de resurse umane etc. - şi de regulă prezintă o abordare multidisciplinară (trans-sectorială – a se vedea şi mai jos) şi pot aduce o contribuţie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă, identificate la nivel regional. Ideile de proiecte pot conţine activităţi din următoarele categorii, din care activităţile de cercetare – dezvoltare - inovare şi activităţi de investiţii în producţie/furnizare de servicii sunt obligatorii: a) Activităţi de cercetare – dezvoltare - inovare (însemnând doar activităţi de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare tehnologică şi activităţi de inovare), care implică investiții în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli salariale şi servicii achiziţionate din surse externe, dar şi investiţii în clădiri şi terenuri în anumite condiţii; b) Activităţi de investiţii în vederea pregătirii producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităţilor de cercetare, vizând construcţia, extinderea, modernizarea spaţiilor de producţie/furnizare de servicii şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor din Regulamentul 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE; c) Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât cele prevăzute la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor de management proiect, audit, comunicare şi vizibilitate. Ideile de proiecte de tip B transmise trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minimale: • Să fie în concordanţă cu viziunea şi obiectivele de specializare inteligentă la nivel regional. • Să contribuie la dezvoltarea a cel puţin unui domeniu de specializare inteligentă identificat la nivel regional. Contribuţia la mai mult decât un domeniu este de preferat. Să fie în concordanţă cu una sau mai multe nişe de dezvoltare identificate în legătură cu domeniul/domeniile de specializare selectate. Nişe noi pot fi propuse şi acceptate doar în cazuri excepţionale şi cu condiţia ca acestea să rezulte în inovare disruptivă SAU să aibă o legătură strânsă cu nişele existente ŞI să fie în concordanţă cu cele mai noi tendinţe europene/globale. • Să rezulte în produs (bun sau serviciu) inovativ fabricat/furnizat în/din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. • În urma implementării ideii de proiect trebuie să existe capacitatea necesară creată şi trebuie să existe toate condiţiile necesare producţiei în serie a bunului sau a bunurilor inovative vizate sau în cazul serviciilor cele necesare prestării/furnizării acestor servicii. • Să prezinte un set de activităţi complexe, integrate, îmbinând cel puţin activităţi de cercetare – dezvoltare - inovare şi de investiţii, cele privind sprijinirea comercializării fiind opţionale. • Să demonstreze că utilizează cel puţin o tehnologie generică esenţială şi/sau tehnologii digitale în vederea obţinerii produsului inovativ. Precum şi, având în vedere aspectele teoretice şi metodologice privind specializarea inteligentă: Să demonstreze că produsul inovativ se bazează pe resurse unice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest (resurse umane, infrastructurale, naturale), SAU contribuie la rezolvarea a cel puţin una din provocările societale majore de la nivel european SAU că produsul inovativ are potenţial de comercializare (rezolvând o nevoie a consumatorilor sau cu potenţialul dovedit de a crea noi pieţe) şi/sau ţine cont de tendinţele pieţei.
Participanți eligibili
Participanţii eligibili pot fi: • Companii (indiferent de mărimea acestora), • Universităţi, • Institute de cercetare-dezvoltare, • Entităţi de inovare şi transfer tehnologic, • Parcuri ştiinţifice şi tehnologice, • Administraţii publice locale, • Asociaţii sau fundaţii (inclusiv clustere), • Structuri de sprijinire a afacerilor etc. O condiţie esenţială de eligibilitate pentru toate tipurile de entităţi este desfăşurarea activitătii prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau angajamentul relocării pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.
Depunere
În vederea depunerii Fisei de proiect anexate, aplicatul va urma etapele de mai jos: 1. Creare cont pe platforma INNO.ro/ Logare în contul deja creat 2. Accesare pagina apel de preselecţie, link: https://www.inno.ro/ro/finantari-si-proiecte/strategia-de-specializare-inteligenta 3. Selectare Buton: Aplică* 4. Completare Formular Participare la Apelul de Preselecţie 5. Upload documente obligatorii: Fişa proiecte TIP B_preselecţie_RIS3, inclusiv declaraţia din cadrul acesteia; Formular_Buget proiect tip B. (Pentru acest proces de preselecţie pot fi transmise alte documente suport/justificative faţă de cele solicitate, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul ideii de proiect propusă). A se respecta prevederile din Procedura de Preselecţie privind completarea şi depunerea acestora. 6. Salvare aplicaţie (buton Salvează şi trimite). *În cadrul acestui apel, pentru a putea depune o idee de proiect trebuie să fiţi logat ca organizaţie. Persoanele fizice nu sunt eligibile. Vă rugăm să schimbaţi tipul de profil
Alte observații
Au aplicat deja: Stressless SRL 15.05.2020 23:46 Dezvoltarea unui sistem automat de recunoastere si management al emotiilor si stressului pentru persoane cu grad ridicat de vulnerabilitate (autism, ADHD, etc) SC WELTHAUS SRL 15.05.2020 23:30 DEZVOLTAREA UNUI NOU SISTEM DE PROFILE DIN PVC+ALUMINIU PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI TERMICE SI A FIABILITATII TAMPLARIEI EXTERIOARE PENTRU UZ REZIDENTIAL SI INDUSTRIAL VERSYCNC TECH S.R.L. 15.05.2020 23:17 CREAREA UNOR UTILAJE CNC PENTRU DEBITARE 5D CU PLASMA SI LASER SEEI Technology SRL 15.05.2020 21:55 SMART PORTABLE ENERGY STORAGE SOLUTION- SPESS ONCO SURG SRL 15.05.2020 21:41 CENTRU INTEGRAT ȘI COMPREHENSIV DE CERCETARE SI TRATAMENT MULTIMODAL AL CANCERULUI ‘’ONCO-ROM’’ Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 21:10 Knowledge Insights by NLP Different Travel SRL 15.05.2020 20:09 EU-Health-Ledger Servelect SRL 15.05.2020 17:32 Sistem scalabil si flexibil de producere si stocare locala de energie pentru autoconsum operat printr-un management energetic cognitiv Night Build SRL 15.05.2020 15:52 Realizare module software complexe si integrate in domenii strategice - sistem de gestiune pentru fabrici inteligente Alfa Software SRL 15.05.2020 13:56 Produs Software inovativ de tipul unei platforme inteligente dezvoltate exclusiv in Cloud pentru managementul integrat al unei unitati economice productive Synthetic Dynamics 15.05.2020 13:01 Sistem robotic industrial bazat pe un concept inovativ de unitate de control universală de tipul “plug-and-play” Inoveris Solutions SRL 15.05.2020 12:17 Solutii integrate de telemedicina si monitorizare a pacientilor, pentru sanatate si bunastare Belco Avia 15.05.2020 12:14 Materiale Compozite Inovative Business Logic Software 15.05.2020 12:09 ExpertBox - Dorim sa dezvoltam o suita de produse de inteligenta artificiala(Expert Box) care sa vina in sprijinul eforturilor de digitalizare ale companiilor si sa elimine prelucrarea manuala a documentelor care circula intre companii si firmele lor de contabilitate. ASOCIATIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN 15.05.2020 12:00 Realizarea Centrului de Excelență în Mobilă și oferirea de produse și servicii inovative companiilor din lanțul de valoare al producției de mobilă SC AC HELCOR SRL 15.05.2020 11:59 Tehnologii avansate de producție la AC HELCOR. Implementarea Calității prin Design și Tehnologia de Analiza a Procesului la dezvoltarea și fabricarea de noi produse medicamentoase SC WELTPIXEL SRL 15.05.2020 11:59 Sistem de Drone (UAV) folosind Inteligenta Artificiala pentru automatizare lucrari in domeniul agricultura si forestier (Cartografiere / Plantare / Stropire / Monitorizare) Noa Dent Research SRL 15.05.2020 11:59 #SMARTeDENT - platforma digitala de e-learning pentru stomatologie S.C. AERODIN S.R.L. 15.05.2020 11:59 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA SIDERURGICĂ/ PROTECȚIA MEDIULUI/ AGRICULTURĂ Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 15.05.2020 11:58 SISTEME DE DECONTAMINARE SI SEPARARE ACTIVE BAZATE PE MATERIALE NANOCOMPOZITE MULTIFUNCTIONALE AVANSATE SI AGENTI GENERATI IN-SITU Asociatia Cluj IT 15.05.2020 11:58 Platforma reconfigurabila pentru ecosisteme de tip oras inteligent integrata pe arhitectura cloud Belco Avia 15.05.2020 11:58 Drone Utilitare Cooperativa BioCatina 15.05.2020 11:58 Dezvoltarea, producția și comercializarea de alimente funcționale din cătină și produse apicole Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 11:57 Intelligent agent for side effects prevention and treatment compliance for chronic diseases Belco Avia 15.05.2020 11:57 Autobuz si Microbuz Electric din Material Compozit SC BETAK SA 15.05.2020 11:56 STUDIUL, ANALIZA CERCETAREA, PROIECTAREA, FABRICAREA SI PROMOVAREA PE PIATA A UNOR VARIANTE OPTIME DE PARAPETE DE PROTECTIE A DRUMURILOR, CARE SA RESPECTE CERINTELE STANDARDULUI SREN 1317 Chifor Research SRL 15.05.2020 11:54 Ultrasonografia 3D, metodă imagistică de diagnosticare precoce și monitorizare prin interpretarea rezultatului la distanță cu operator dependență redusă Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca 15.05.2020 11:54 STEM+ InfoBioNano4Health&Society MENS MENTIS SRL 15.05.2020 11:48 Dezvoltarea si productia automatizata de aparate de masura si control pentru echipamente fitness; dezvoltarea si productia automatizata a unei game complete de echipamente fitness pe baza cercetarilor biomecanice avansate in vederea cresterii calitatii vietii in Spatiul European SC TEHNOLOGISTIC S.R.L 15.05.2020 11:48 Sistem de tracțiune pentru vehicule electrice bazat pe electronică de putere digitală OAPT 15.05.2020 11:47 CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA UTILAJELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE ELECTRICE ȘI HIBRIDE (E-TRACTOR) Delta Engineering Automation SRL 15.05.2020 11:46 Centru modular pentru controlul calitatii recipientelor de plastic Partners Automation SRL 15.05.2020 11:44 Fabrici inteligente ca serviciu. Dezvoltare soluții inovative de automatizare aplicate cu ajutorul robotilor colaborativi ( COBOTS - Collaborative Robots) S.C. Electrovali S.R.L. 15.05.2020 11:44 Smart Eco Mobil HOLISUN SRL 15.05.2020 11:42 PSIAPP - Sistem inteligent pentru sugestia abordării clienților pe baza estimării profilului lor psihologic. SC AA & M AUTO & DETAILING SERVICES SRL 15.05.2020 11:35 ASSEMBLY - SOLUȚIE INTEGRATA & PRODUCTII LIVE INTEGRATE Eco Sam Oil Recycling 15.05.2020 11:33 Utilizarea catalitică a deșeurilor pentru producerea energiei stocată sub formă de motorină Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie 15.05.2020 11:33 HUB de aplicații și servicii de inteligență artificială ca accelerator regional de afaceri Grovinvest SRL 15.05.2020 11:29 Mobilier medical inteligent fabricat intr-o companie a viitorului si comercializat printr-un model economic disruptiv Artmedical SRL 15.05.2020 11:28 Next Generation Implants - Dispozitive implantabile orale inovative cu tratamente de suprafata ce potenteaza gradul de osteointegrare SC TIMOREX IMPEX SRL 15.05.2020 11:26 Inovare de produs in domeniul robinetilor industriali Techtex SRL 15.05.2020 11:26 Crearea unui centru inovativ de dezvoltare a materialelor pe tehnologia electrospinning pentru obtinerea nanofibrelor INNO ROBOTICS SRL 15.05.2020 11:25 Pay-per-Pal: Sistem de paletizare robotizat reconfigurabil sub forma de produs-serviciu EMSIL TECHTRANS SRL 15.05.2020 11:24 INOVARE ÎN PRODUCȚIA DE UTILAJE PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ PORTMONEU S.R.L. 15.05.2020 11:23 EXTASY - Ecosistem inovativ pentru tranzactionarea experientelor BENE INTERNATIONAL SRL 15.05.2020 11:22 Infiintare Facilitate de Cercetare-Dezvoltare in domeniul reciclarii materialelor plastice si realizarea unor mixturi care sa fie folosite in industria constructiilor Art Dynasty 15.05.2020 11:20 Dezvoltarea unui ecosistem digital pentru managementul pacientilor si tratamentelor in dietetica si nutritie DRILLING EQUIPMENT SRL 15.05.2020 11:18 SPECIALIZARE INTELIGENTA LA SC DRILLING EQUIPMENT SRL PRIN PRODUCEREA UNEI GAME DE TOP DRIVE INOVATIV CU TEHNOLOGIE AVANSATA Medisprof SRL 15.05.2020 11:13 #MedisprofSmartCommunityCancerCare- Proiect pilot comunitar de informare digitala si colaborare multidisciplinara pentru preventie si depsitarea precoce in cancer COSM FAN CARMANGERIE 15.05.2020 11:13 Optimizarea nutritionala a preparatelor culinare prin inovarea proceselor tehnologice si dezvoltarea de noi produse. NTT DATA Romania S.A. 15.05.2020 11:12 SINTEF- Sisteme Inteligente de Fabricatie Pulzor Technology SRL 15.05.2020 11:11 Dezvoltarea unui robot inteligent de sudură cu laser SC FLACARA IMPEX SRL 15.05.2020 11:11 SISTEME DE TRANSPORT SI DEZINFECTIE IN SPITALE SI CLINICI CU AJUTORUL ROBOTILOR MOBILI NTT DATA Romania S.A. 15.05.2020 11:11 IMPACT - Îmbunătățirea calității producției industriale manufacturiere prin exploatarea datelor achiziționate Special Equipment Engineering 15.05.2020 11:10 Sistem de stabilizare temperatură pentru familiile de albine pe timp de iarnă SC Fabrit Software SRL 15.05.2020 11:07 Proiectul vizeaza dezvoltarea, pe baza rezultatelor de cercetare, a unui produs IT bazat pe cloud computing care sa optimizeze activitatea in domeniul arhitecturii – ingineriei si constructiilor domeniu care integreaza in constructia de obiective sustenabile ultimele rezultate de cercetare –... SC RO & CO SOFT SRL 15.05.2020 11:07 Cresterea calitatii productiei de alimente sigure, sanatoase prin folosirea tehnologiilor avansate de inteligenta artificiala, robotica si machine learning Tecknoworks Europe SRL 15.05.2020 11:06 AI system for Social Distancing Compliance and operational effectiveness in Retail and Hospitality Maxilomed SRL 15.05.2020 11:04 Aplicatii informatice cu elemente de inteligenta artificiala pentru tratamentul multidisciplinar, digitalizat al patologiei odontogene și maxilo-faciale TeraCrystal srl 15.05.2020 10:55 Dezvoltarea unei platforme modulare de cristalizare cu monitorizare in-situ a parametrilor de proces si potential important de comercializare. S.C. CARPATH WELD INDUSTRIES S.R.L. 15.05.2020 10:54 INSTALATIE INOVATIVA DE FILTRARE A AERULUI CU SACI Night Build SRL 15.05.2020 10:51 Realizare module software complexe și integrate în domenii strategice CONPAC ARHITECT SRL 15.05.2020 10:48 DEZVOLTARE MANAGEMENT DE PROIECT CU INTEGRARE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ S.C. PRODFER CONSTRUCT S.R.L. 15.05.2020 10:48 Inovare in productia de produse pentru industria fotovoltaica S.C. KRAIAN VENTURES S.R.L-D 15.05.2020 10:45 Dezvoltare studio inovativ de producție a start-up-urilor și produselor tech, specializat în platforme de tip SaaS (CRM, AI/ML, Cloud, Mobile), tehnologie autogeneratoare de energie și sistem inovativ fotovoltaic Fibrex Co SRL 15.05.2020 10:41 Adoptarea unei noi tehnologii mai eficiente si mai ecologice pentru fabricatia produselor din PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla) Doralex Com SRL 15.05.2020 10:36 Realizarea de produse inovative pentru piata constructiilor rezidentiale SC SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL 15.05.2020 10:35 Productia materialelor de constructii inovative realizate cu materii prime sustenabile S.C. SIALTPRO S.R.L. 15.05.2020 10:35 INOVARE ÎN PRODUCȚIA DE ECHIPAMENTE PENTRU HYPEROXIGENARE IN TRATAMENTUL BOLNAVILOR Ghise Design S.R.L 15.05.2020 10:33 „GHISE DESIGN – Centru pentru dezvoltare produse de mobilier, depozitare automatizata, showroom si comercializare online” S.C. APTUS DIGITAL SERVICES S.R.L. 15.05.2020 10:31 PLATFORMA DE AUTOMATIZARE INTELIGENTA PENTRU ECHIPAMENTE MODERNE DE EXECUTIE AutomationExpertTM S.C. WEST CO IMPEX S.R.L. 15.05.2020 10:22 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA OBIECTELOR SANITARE ACRILICE S.C. SUPER TRUCK S.R.L. 15.05.2020 10:21 Cercetare dezvoltare si productie de materii prime si finite avand la baza WPC CEZAR PAPER SRL 15.05.2020 10:17 KIFRA NATURALIS (Casa de parfumuri BIO - incluzand: parfumuri de rufe, parfumuri de camera, uleiuri esentiale si parfumuri pe baza de uleiuri esentiale) S.C. DIVERGENT SOLUTIONS SYSTEMS S.R.L. 15.05.2020 10:15 INNOVIT PLASTICA SRL 15.05.2020 10:05 DEZVOLTAREA SI PRODUCȚIA DE MATERIALE INOVATIVE PE BAZA DE RESURSE REGENERABILE – BIOPLASTICUL S.C. WEST SIDE PRODUCTION S.R.L. 15.05.2020 10:04 PRODUS INOVATOR PENTRU INDUSTRIA RECREATIVĂ ȘI MEDICALĂ - BANDĂ DE ALERGAT Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 15.05.2020 10:00 Centru Regional pentru Inovarea, Sustinerea si Promovarea Produselor Agroalimentare din Transilvania M.I.S. GRUP S.R.L. 15.05.2020 09:54 INNO-Location and SMART-Efficient business management MINDTRIP SRL 15.05.2020 09:54 Creșterea capacitătii de inovare în domeniul psihologiei prin intermediul jocurilor bazate pe inteligenta artificiala si realitate virtuală LIFE IS HARD 15.05.2020 09:38 "Digital Manager - Platforma in cloud pentru IMM-uri, de management al business-urilor pe baza de roboti software si inteligenta artificiala" Adeck Electronic SRL 15.05.2020 09:33 Senzor ultrasonic de flux, la scara redusa, pretabil atat instalatiilor de mici dimensiuni cat si instalatiilor de mari dimensiuni (utilizare casnica si industriala) LIFE IS HARD 15.05.2020 09:30 "ASSISTO - PLATFORMA DE TRIAJ MEDICAL BAZAT PE AI" PROUMIN SRL 15.05.2020 09:25 UTILAJ INOVATIV PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ CLINICA MEDINSIGHT S.R.L. 15.05.2020 09:11 Centru de cercetare dezvoltare pentru corecția dinamică a diformităților piciorului și dezechilibrelor locomotorii, congenitale și dobândite, inclusiv afecțiunile piciorului diabetic. Theranova Protezare SRL 15.05.2020 09:09 Dezvoltarea unui produs propriu inovativ prin studierea polimerilor inteligenți Energo ESCO 15.05.2020 08:57 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE ÎN DOMENIUL REZIDENȚIAL Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj 15.05.2020 08:38 Platforma asistata de IA si biosenzori inteligenti pentru reducerea disparitatilor cauzate de diabetul zaharat asupra sperantei de viata si riscului de dizabilitate, prin management medical de tip multi-level S.C. SILCAR PROD S.R.L. 15.05.2020 08:05 SISTEM HIBRID INOVATIV PENTRU PRODUCȚIA DE FERESTRE TERMOPAN S.C. WEST CO IMPEX S.R.L. 15.05.2020 07:43 CERCETARE APLICATIVĂ ÎN PROCESUL DE TERMOFORMARE A PLĂCILOR ACRILICE S.C. MPL AUTOMATION S.R.L. 15.05.2020 07:26 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE ÎN INDUSTRIA ROBOȚILOR INDUSTRIALI SC PixelData SRL 15.05.2020 02:36 Registru Medical RegioHUB Transilvania Gardinery International SRL 15.05.2020 02:27 Solutii inovative, customizate, de alimentare cu energie regenerabila prin baterii ecofriendly cu aplicabilitate in diverse domenii WORKAUTOMOTIVE S.R.L. 15.05.2020 02:05 PRODUSE INOVATOARE PENTRU INDUSTRIA DE INJECTARE A MASELOR PLASTICE FISCALEX TAX SRL 15.05.2020 02:05 Crearea și dezvoltarea unei platforme online de consultanță fiscală și legală, virtuală, cu denumirea ”Legal & Tax Research Intelligence” S.C. CMC CHIMIE S.R.L. 15.05.2020 00:49 PROCEDEU TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE ȘI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A DOLOMITEI S.C. OPTIBELT POWER TRANSMISSION S.R.L. 15.05.2020 00:10 ACTIVITĂȚI DE INOVARE ȘI DEZVOLTARE A CURELELOR DE TRANSMISIE FORT Engineering 14.05.2020 23:53 CERCETARE, INOVARE SI TEHNOLOGII AVANSATE DE PRODUCTIE IN DOMENIUL AEROSPACE SI AUTOMOTIVE - PRODUCTIA DE ECHIPAMENTE CNC DE MARE VITEZA Zaleco 14.05.2020 23:47 PRODUSE ȘI SOLUȚII INOVATOARE PE INDUSTRIA AMBALAJELOR SC SAPIENT SRL 14.05.2020 23:23 CERCETAREA SI OBTINEREA DE PRODUSE COSMETICE SI CREME INOVATIVE IN CADRUL SC SAPIENT SRL SC PR Dinamic & Reputație 14.05.2020 22:58 Cercetare dezvoltare și inovare de produse din material compozit pe bază de piatră și granule obținute din deșeuri reciclabile de sticlă, integrate într-o matrice de rășini poliesterice ortoftalmice, precum și implementarea de tehnologii avansate, sisteme inteligente, în producția acestui material. MOS SRL 14.05.2020 22:51 iPlasmCNC - Masina de taiat cu plasma CNC pentru debitarea profilelor metalice Braintronix SA 14.05.2020 22:36 Robot Mobil Autonom accesibil, simplu de folosit, usor reconfigurabil cu mutiple aplicatii in productie, logistica interna, sanatate si ajutor pentru persoanele in varsta sau cu dizabilitati SC Rofinntech 3D SRL 14.05.2020 22:30 Proiectarea de laseri cu fibra optica pentru aplicații industriale și medicale si crearea unei linii de producție pentru aceste produse. Heros corporation srl 14.05.2020 22:18 Maximizarea eficientei unei intreprinderi prin data anaitics folosind tehnologii avansate de BIG DATA MANAGEMENT, INTELIGENTA ARTIFICIALA, MASCHINE LEARNING, ROBOTICA HARD/SOFT SI REALITATE AUGMENTATA RBO TECH INTEGRATOR 14.05.2020 21:27 Servicii robotice inteligente, autonome si reconfigurabile pentru aplicatii ale companiilor mici si mijlocii (SME's) in productie, logistica, sanatate, adaptate noului context de distantare socio-profesionala anti COVID. MENTSERVICE SA 14.05.2020 21:07 SPECIALIZARE INTELIGENTA LA MENTSERVICE SA ZEOLITES DEVELOPMENT SRL 14.05.2020 20:33 ZEOLITUL -APLICATII INOVATIVE, POLIVALENTE SI MULTIDISCIPLINARE IN REGIUNEA NV EASTMAN IMPEX SRL 14.05.2020 20:15 Cercetare-inovare pe ansambluri de structuri metalice modulate- multi play pentru parcuri de joaca tematice exterioare si mini terenuri de sport exterioare, executate in sisteme de productie avansate, cu distributie globalizata ONCOMEDING SERV SRL 14.05.2020 19:08 CENTRU DE CERCETARE ONCOLOGICA SI TERANOSTIC MOLECULAR Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 18:58 TEHNOLOGII IZOTOPICE PENTRU MILENIUL III - REVIGORAREA UNUI DOMENIU CDI DE TRADIȚIE AL REGIUNII N-V ȘI UNICAT LA NIVELUL UE (IZO-CLUJ) MINUS GLUTEN S.R.L. 14.05.2020 18:46 Dezvoltarea de mixuri si produse optimizate nutritional destinate persoanelor cu intolerante alimentare Electronic APRIL 14.05.2020 18:28 CABINA DE PROTECTIE PENTRU RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE CU PATOGENI AEROPURTATI, CPRS SC Cognitrom 14.05.2020 18:08 POLICLINICA ONLINE DE SANATATE MINTALA SADC EXPERT CONSULTING SRL 14.05.2020 18:02 Lanotech Transilvania IT Cluster 14.05.2020 17:54 Soluții inovative de colaborare online pentru susținerea ecosistemului antreprenorial regional ASOCIAŢIA ,,CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA” 14.05.2020 17:53 Dezvoltarea de noi produse lactate funcţionale utilizând extracte din fructe de pădure din genul Vaccinium. Antares Romania SRL 14.05.2020 17:51 MyTESLA – dezvoltare scaune inteligente ASOCIATIA ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER 14.05.2020 17:02 " Dezvoltarea și comercializarea de noi produse și servicii de cercetare - dezvoltare și inovare pentru piața trans-sectorială de materiale cu utilizare industrială " Transilvania Advisors SRL 14.05.2020 16:51 Dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare, avertizare si predictie ( SIMAP) bazat pe inteligenta artificiala pentru optimizarea proceselor de prelucrare prin aschiere. SC ROM DINAROM SRL 14.05.2020 16:27 Solutii inovative pentru imbunatatirea performantelor in exploatare a produselor la SC ROM DINAROM SRL DRCARMEN-TECHNOLOGY SRL 14.05.2020 16:26 DRCARMEN - Asistent medical non-uman ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL 14.05.2020 15:38 CENTRU INTEGRAT DE DIAGNOSTIC ONCOLOGIC CU UTILIZAREA PATOLOGIEI DIGITALE TeraCrystal srl 14.05.2020 15:30 Produse inovative pe baza de compusi bioactivi naturali cu efect terapeutic semnificativ imbunatatit si potential major de valorificare comerciala. Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania 14.05.2020 14:52 Susținerea companiilor din industriile creative servicii de cercetare, dezvoltare, inovare și comercializare dedicate Termoline SRL 14.05.2020 14:36 Sistem inovativ de recuperare a energiei din apă uzată termic și structuri geoenergetice - cu colectoare geotermale și pompe de căldură hibride Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 14:20 Dezvoltarea de supliment alimentar inovativ pe bază de compuși biologic activi naturali cu efect antitumoral extrași din planta Epimedium grandiflorum S.C. CUBE 02 S.R.L 14.05.2020 13:46 Dezvoltarea de produse ergonomice și de soluții de izolare fonică și îmbunătățire a spațiilor de lucru Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 14.05.2020 12:59 Dezvoltarea capabilitatii de adoptie rapida a tehnologiilor de suveranitate emergente in domeniul informatiei si telecomunicatiilor cuantice (acronim QCIT) Bentoflux S.A. 14.05.2020 12:10 Material compozit fertilizant pe bază de perlit și nanoparticule de bentonită cu proprietăți retardante CENTRUL VASCULAR VENUS 14.05.2020 11:57 Centru de terapii oncologice avansate de timp ambulator ATNOM SRL 13.05.2020 21:42 Dezvoltarea unei capacitati de productie modulara inteligenta a acumulatorilor din litiu cu o capacitate de minim 1 GWh/an si productia de celule din litiu nepoluante pentru aplicatii industriale Oviso Robotics S.R.L. 13.05.2020 20:17 Soluţii inovative integrate de creştere a performanţelor și siguranței roboţilor colaborativi Eltronis SRL 13.05.2020 17:46 Semnatura moleculara - produse si tehnologii inalt securizate: nanomateriale, tehnologii avansate de productie si sisteme inteligente de recunoastere optica Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM 13.05.2020 16:34 MICROGRID PENTRU MINI-SISTEME ENERGETICE COMBINATE - COPACUL ENERGIEI VERZI GEOMATICA SRL 13.05.2020 15:00 DARE HEALTH TRANSGEX 13.05.2020 14:29 Sistem SCADA de achizitie a parametrilor de exploatare a sondelor de apa geotermala si prelucrarea hidrogeologica a datelor obtinute, contorizare inteligenta a consumurilor de la fiecare utilizator cu transmitere on-line a consumurilor TRANSGEX 13.05.2020 14:28 Producerea de energie electrica din apa geotermala SOLAR ECO SYSTEMS SRL 13.05.2020 13:27 REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT HIDROSTATIC ELECTRIC DE STOCARE A ENERGIEI SI MANAGEMENT ENERGETIC (SIHES) Indeco Soft 13.05.2020 13:14 CITYsCAPE - CommunITY building by Creative e-governAnce and Public involvEment (dezvoltarea ComunITățII prin Creativitatea e-guvernAnței și implicării PublicE) L.P.H. LOGISTICS & DISTRIBUTION S.R.L. 13.05.2020 13:07 "ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE ȘI INOVARE, DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ȘI COSMECEUTICE PETRU CREȘTEREA IMUNITĂȚII, BAZATE PE OUL HIPERIMUN AVIAR, REZULTATE ÎN URMA DEZVOLTĂRII DE BIOTEHNOLOGII AVANSATE DE PRODUCȚIE". ELECTRONIC APRIL 13.05.2020 12:28 Realizarea si introducerea in fabricatie a unui produs inovativ in IoT - sistem distribuit integrat de alarmare/monitorizare a alunecarilor de teren, SALT - proiect pilot Riwowi Line SRL 13.05.2020 09:37 Aplicarea de nanomateriale cu ajutorul plasmei reci pe termoizolatia din lana de oaie AVIVA COSMETICS 10.05.2020 14:49 Formularea și dezvoltarea unor cosmeceutice inovatoare cu rol protector, regenerant și anti-îmbătrânire (COSPROTREG). Night Build SRL 05.05.2020 18:17 Sistem de management pentru foraj petrolier PRODEXIMP S.R.L. 05.05.2020 11:04 REȚETĂ INOVATIVĂ DE PRODUCERE A ASFALTULUI RUTIER (RIPA) RematInvest S.R.L. 04.05.2020 12:46 TEHNOLOGIE DE RECUPERARE ȘI SORTARE DEȘEURI METALE NEFEROASE PROVENITE DIN MATERIALE COMPOZITE Autonova S.A. 04.05.2020 10:37 Componente inovative pentru industria auto a viitorului Trudon 01.05.2020 20:29 RND AUTOMATIC SOL S.R.L. 01.05.2020 13:44 TEHNOLOGII DE PRODUCTIE AVANSATE IN ROBOTICA ȘI AUTOMATIZĂRI.
Aplică pentru finanțare
Documente utile