Organizator
ADR Nord-Vest
Persoana de contact
preselectie.rural@nord-vest.ro
Deadline
15/03/2022
Scopul și obiectivele proiectului
Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte pilot care urmează să fie dezvoltate și depuse în cadrul apelurilor de proiecte în perioada de programare 2021-2027, care vor viza sprijinirea investițiilor în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență folosind combustibili pe bază de biomasă din mediul rural al Regiunii Nord-Vest.
Tipuri de proiecte finanțate
Obiectivul prezentului apel este organizarea unui cadru deschis de identificare a 6 UAT-uri (1 din fiecare județ) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest care își propun realizarea unor investiții în sisteme de termoficare centralizate realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă, care se angajeză să depună proiect în cadrul viitoarelor apeluri necompetitive din cadrul Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Specific b (ii) - Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva pentru energie regenerabilă (EU) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia.
Participanți
Unitățile Administrativ-Teritoriale din mediu rural al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul cărora nu există rețea de alimentare cu gaze naturale sau nici un alt fel de sistem de generare a energiei termice.
Depunere aplicație
Pașii de urmat sunt după cum urmează: 1. Asigurarea eligibilității aplicantului, în conformitate cu specificațiile Ghidului de preselecție și a Anexelor aferente; 2. Descărcarea documentelor de accesare și completarea acestora conform idicațiilor în format electronic. Varianta finală a documentelor va fi semnată electronic, se va salva în format .pdf 3. Notă! Dimensiunea maximă acceptată: 20 Mb/fișier 4. Depunerea aplicației pe platforma INNO.ro., prin parcurgerea pașilor descriși în continuare: I. Crearea unui cont de organizație pe Platforma INNO.ro Pe platforma inno.ro, aplicantul își creează cont de organizație (nu de persoană fizică) prin accesarea butonului Creează un cont nou. Se vor completa câmpurile solicitate (obligatoriu cele marcate cu *): denumire organizație, localizare (județ, localitate, adresă), anul înființării. Existența unui cont, pe baza unui nume de utilizator/ numele firmei și a unei parole individuale, va permite accesarea informațiilor ulterioare. În cazul în care utilizatorul a avut cont anterior se impune folosirea unei adrese distincte de email. Informații detaliate privind crearea unui cont sunt indicate pe platformă la secțiunea https://www.inno.ro/suport/ajutor/. II. Aplicarea pentru Apelul de preselecție SACET Notă! Parcurgeți următorii pași doar după completarea documentelor de accesare descărcate în prealabil. 1. Accesează „Apel de preselecție a portofoliului de proiecte SACET - 2021”, disponibil la acest link: https://www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ 2. Click pe Detalii despre apel 3. Selectarea Butonului Aplică - Butonul va fi activ doar în condițiile în care accesarea pe platforma INNO.ro se face din contul firmei aplicante – cont de organizație, nu printr-un cont de persoană fizică. Se completează online, în platforma INNO.ro cele două rubrici, după cum urmează: Scurtă descriere a participantului Titlul propunerii de proiect Se încarcă documentele de aplicație descărcate anterior, prin butonul Încarcă fișier. Se bifează căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile” Se apasă butonul Salvează și trimite. Notă! Solicitantul poate depune o singură aplicație! În cursul perioadei de elaborarea propunerilor de proiect, eventualele întrebări, solicitări de clarificări vor fi transmise doar în scris pe următoarea adresă: preselectie.rural@nord-vest.ro (cu mențiunea ”Solicitare clarificări apel preselecție SACET”), sau la numărul de telefon +40790008110.
Alte observații
Au aplicat la proiect: 15.03.2022 15:27 COMUNA ROSIA - Realizarea unui sistem de termoficare centralizat utilizand cogenerarea de inaltă eficientă pe bază de biomasă la nivelul comunei Roșia. 14.03.2022 12:22 PRIMARIA COMUNEI PERICEI - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în comuna Pericei, județul Sălaj 11.03.2022 13:22 COMUNA DOBRESTI - Realizarea unui Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică în Comuna Dobrești, județul Bihor 15.02.2022 12:01 COMUNA PRUNDU BARGAULUI - Valorificarea energiei regenerabile biomasa pentru producerea agentului termic necesar pentru incalzire si apa calda de consum in Comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud 15.02.2022 11:34 PRIMARIA BUDACU DE JOS - Valorificarea energiei regenerabile biomasa pentru producerea agentului termic necesar pentru incalzire si apa calda de consum in localitatea Jelna, judetul Bistrita-Nasaud 14.02.2022 12:23 COMUNA COCIUBA MARE - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în comuna Cociuba Mare, județul Bihor 21.01.2022 19:55 COMUNA RUS - Introducerea termoficarii pe baza de biomasa in comuna rus, jud. Salaj 26.11.2021 13:25 COMUNA SÂNPAUL - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în localitatea Sânpaul, Județul Cluj 25.10.2021 11:54 COMUNA CĂȘEIU - Crearea platformei pentru servicii publice digitale Cetățean Activ-Comună Prosperă
Tipuri de proiecte finanțate
Obiectivul prezentului apel este organizarea unui cadru deschis de identificare a 6 UAT-uri (1 din fiecare județ) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest care își propun realizarea unor investiții în sisteme de termoficare centralizate realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă, care se angajeză să depună proiect în cadrul viitoarelor apeluri necompetitive din cadrul Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Specific b (ii) - Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva pentru energie regenerabilă (EU) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia.
Participanți
Unitățile Administrativ-Teritoriale din mediu rural al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul cărora nu există rețea de alimentare cu gaze naturale sau nici un alt fel de sistem de generare a energiei termice.
Depunere aplicație
Pașii de urmat sunt după cum urmează: 1. Asigurarea eligibilității aplicantului, în conformitate cu specificațiile Ghidului de preselecție și a Anexelor aferente; 2. Descărcarea documentelor de accesare și completarea acestora conform idicațiilor în format electronic. Varianta finală a documentelor va fi semnată electronic, se va salva în format .pdf 3. Notă! Dimensiunea maximă acceptată: 20 Mb/fișier 4. Depunerea aplicației pe platforma INNO.ro., prin parcurgerea pașilor descriși în continuare: I. Crearea unui cont de organizație pe Platforma INNO.ro Pe platforma inno.ro, aplicantul își creează cont de organizație (nu de persoană fizică) prin accesarea butonului Creează un cont nou. Se vor completa câmpurile solicitate (obligatoriu cele marcate cu *): denumire organizație, localizare (județ, localitate, adresă), anul înființării. Existența unui cont, pe baza unui nume de utilizator/ numele firmei și a unei parole individuale, va permite accesarea informațiilor ulterioare. În cazul în care utilizatorul a avut cont anterior se impune folosirea unei adrese distincte de email. Informații detaliate privind crearea unui cont sunt indicate pe platformă la secțiunea https://www.inno.ro/suport/ajutor/. II. Aplicarea pentru Apelul de preselecție SACET Notă! Parcurgeți următorii pași doar după completarea documentelor de accesare descărcate în prealabil. 1. Accesează „Apel de preselecție a portofoliului de proiecte SACET - 2021”, disponibil la acest link: https://www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ 2. Click pe Detalii despre apel 3. Selectarea Butonului Aplică - Butonul va fi activ doar în condițiile în care accesarea pe platforma INNO.ro se face din contul firmei aplicante – cont de organizație, nu printr-un cont de persoană fizică. Se completează online, în platforma INNO.ro cele două rubrici, după cum urmează: Scurtă descriere a participantului Titlul propunerii de proiect Se încarcă documentele de aplicație descărcate anterior, prin butonul Încarcă fișier. Se bifează căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile” Se apasă butonul Salvează și trimite. Notă! Solicitantul poate depune o singură aplicație! În cursul perioadei de elaborarea propunerilor de proiect, eventualele întrebări, solicitări de clarificări vor fi transmise doar în scris pe următoarea adresă: preselectie.rural@nord-vest.ro (cu mențiunea ”Solicitare clarificări apel preselecție SACET”), sau la numărul de telefon +40790008110.
Alte observații
Au aplicat la proiect: 15.03.2022 15:27 COMUNA ROSIA - Realizarea unui sistem de termoficare centralizat utilizand cogenerarea de inaltă eficientă pe bază de biomasă la nivelul comunei Roșia. 14.03.2022 12:22 PRIMARIA COMUNEI PERICEI - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în comuna Pericei, județul Sălaj 11.03.2022 13:22 COMUNA DOBRESTI - Realizarea unui Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică în Comuna Dobrești, județul Bihor 15.02.2022 12:01 COMUNA PRUNDU BARGAULUI - Valorificarea energiei regenerabile biomasa pentru producerea agentului termic necesar pentru incalzire si apa calda de consum in Comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud 15.02.2022 11:34 PRIMARIA BUDACU DE JOS - Valorificarea energiei regenerabile biomasa pentru producerea agentului termic necesar pentru incalzire si apa calda de consum in localitatea Jelna, judetul Bistrita-Nasaud 14.02.2022 12:23 COMUNA COCIUBA MARE - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în comuna Cociuba Mare, județul Bihor 21.01.2022 19:55 COMUNA RUS - Introducerea termoficarii pe baza de biomasa in comuna rus, jud. Salaj 26.11.2021 13:25 COMUNA SÂNPAUL - Valorificarea energiei regenerabile biomasă pentru producerea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum în localitatea Sânpaul, Județul Cluj 25.10.2021 11:54 COMUNA CĂȘEIU - Crearea platformei pentru servicii publice digitale Cetățean Activ-Comună Prosperă