Confidentiality

Politica de Confidențialitate


1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Agenția de Dezvoltare Regională în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web inno.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

Pentru crearea contului în cadrul platformei INNO este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

  • transmiterea informaţiilor de actualitate, prin notificări;
  • promovarea evenimentelor la care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener, prin notificări ocazionale. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest aduce la cunoștința utilizatorului următoarele:

  • datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după punerea lor la dispoziția Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
  • utilizatorul are dreptul de a solicita Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi portabilității datelor. Vă rugăm să transmiteți astfel de solicitări la adresa inno@nord-vest.ro.
  • clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest referitoare la protecția datelor cu caracter personal;
  • datele personale ale utilizatorului sunt furnizate Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în temeiul prezentelor condiții generale.

2. Scopul colectării datelor

  • crearea contului de utilizare a platformei;
  • transmiterea de notificări, informări și actualizări din cadrul platformei;

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, incluzând auditul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. 

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic, cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

4. Cookies

Site-ul nostru utilizează module cookie. Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server. Cookie-urile pot fi cookie-uri "persistente" sau cookie temporar: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care acestea sunt șterse de către utilizator înainte de data expirării; un cookie temporar, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis. Modulele cookie nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, ci informații personale pe care le stocăm despre dvs., pot fi legate de informațiile stocate în și obținute din cookie-uri.

5. Definiți

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.